Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tegese Pacelathon ing basa Jawa

Pacelathon

Tegese disini yang dimaksut adalah arti yang di maksut pacelathon dalam bahasa jawa. Opo tegese pacelathon dalam basa Jawa. Admin akan sedokit membahas tentang pacelathon ini.

Paccelathon jika diartikan dalam bahasa indonesia adalah percakapan. Dalam pelajaran basa jawa pacelaton adalah kontraksi antara dua orang atay lebih, percakapan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa jawa.

Tegese Pacelathon ing Basa Jawa

Tegese Pacelathon omongan utawa guneman  antarane wong loro, telu utawa luwih nganggo basa jawa.
Sing rembug yao opo wae , bab apo wae. Dalam bahasa indonesia adalah berdialog bab apa saja.

(I) Siapa saja yang bisa melakukan pachelathon, Sopo wae sing bisa nindakake pacelathon.

1. Bocah Cilik karo Bocak Cilik
2. Bocah cilik karo wong gede utawa dewasa
3 wong gede dewasa karo cak cilik
4. Wong dewasa karo wong dewasa
5. Wong tuo karo anak

(II) Basa apa wae kang digunakake pas lagi pacelathon utawa rembugan ( dialog basa jawa )

1. Basane njumbuhake meyesuaikan demgam siapa berdialog atau sedang rembugan.

A. Basa jawa Ngoko Lugu 

 • pacelathon kanggo bocak cilik karo bocak cilik
 • Pacelatgon kanggo wong dewasa karo dewasa
 • Pacelatgon kanggo wong tua marang bocah

B. Basa jawa krama Alus

 • Pacelathon kanggo wong dewasa karo dewasa
 • Pacelathon kanggo wong dewasa marang wong sepuh.
 • Pacelathan bocah marang wong tuo

C. Basa Jawa Ngoko Andhap

 • Pacelathon kanggo wong sepuh karo wong sepuh.

(III) kepriye budi pekertine ing pacelathon.

 1. Tetep nganggo aturan ora waton guneman
 2. Tingkah lakune ugo becik soko lungguhe. Ngadeke lan liya-liyane
 3. Suarane banter lirihe 
 4. Polate wajah.

Pacelathon uga nggatekake
 1. Neng ngendi papan panggonane ?
 2. Karo sapa ?
 3. Perlune apa ?
 4. Lan basa karo sikape kudu njumbuhake.

Semoga bermanfaat jika dirasa ada yang kurang atau salah silakan komentat dan saranya di kolom komentar.

Posting Komentar untuk "Tegese Pacelathon ing basa Jawa"